VIBE is alive

Vertical Integrated Business Execution (VIBE) is de beste open oplossing ter wereld voor het IT-hart van iedere organisatie. VIBE geeft de organisatie de kracht om flexibel de toekomst in te gaan.

Op 14 mei is er een gewijzigde motie van de leden Oosenbrug en Gesthuizen (t.v.v. 33326, nr. 19) over Open Source toepassingen aangenomen in de Tweede Kamer. Dit is als onderdeel van het Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid uitgevoerd en benadrukt de wens voor een oplossing zoals VIBE en maakt Closed Source in het IT-hart van organisaties bijna geschiedenis!

TARI2 – Taak, Activiteit, Regel, Integratie, Informatie
VIBE maakt gebruik van het TARI2 framework. In de praktijk kan 80% van alle IT worden ondersteund met een framework dat taken, activiteiten, regels en informatieobjecten ondersteunt: in een user interface handelen we Taken (T) af, die onderdeel zijn van een proces (A = automatische of manuele Activiteit) en uitgevoerd worden in een volgorde die we als gebruiker kunnen bepalen en met ondersteuning van Regels (R = centrale Business Rules Engine). Informatie (I) wordt beschikbaar gesteld via web services. Dit kunnen elementaire services zijn of services die worden geleverd vanuit standaard applicaties. De overige 20% van IT zijn standaard componenten zoals een Content Management Systeem, Document Management Systeem, etc. Deze componenten zijn over het algemeen prima toegankelijk via een ESB middels standaard connectoren.

Om de genoemde componenten T, A, R en I met elkaar, de rest van de wereld en met andere IT componenten te laten communiceren (I = Integreren) hebben we een Enterprise Service Bus nodig.

TARI2
Met TARI2 kunnen we het IT-hart van iedere organisatie leveren. Het is een framework voor alle IT-oplossingen (applicaties) dat business logica operationeel en werkbaar maakt.

Eisen aan TARI2 componenten
Om het TARI2 framework productief en effectief in de eigen organisatie in te zetten stellen we hier de volgende eisen aan:

T, Taken worden afgehandeld met een Webmobile geschikte User Interface (bruikbaar voor desktop, tablet, smartphone), die aan zeer hoge performance en gebruiksvriendelijkheid voldoet. In deze User interface zit geen business logica.

A,  Activiteiten zijn onderdeel van een case model proces. De processen en activiteiten worden samen met de gebruiker in een model gemodelleerd op basis van de Open Standaard CMMN. Om het case model uit te kunnen voeren is een Case Engine nodig, die het model als input krijgt. In de huidige markt wordt het modelleren van activiteiten nog voor 90% gedaan op basis van de BPMN standaard (Business Process Management Notation) waarbij we niet in staat zijn om complexe modellen zonder programmeren operationeel te krijgen. CMMN vervangt BPMN voor 100% waarmee we in staat zijn om (proces-)activiteiten en handmatige activiteiten zonder te programmeren operationeel te krijgen op basis van een model dat door de gebruiker wordt vastgesteld. Een ander kenmerkend verschil tussen BPMN en CMMN is de flexibiliteit van het model. BPMN is een taal om vooropgezette (starre) processen te modelleren, terwijl CMMN de focus legt op het uitvoeren van activiteiten die het einddoel ondersteunen. Een activiteit hoeft alleen uitgevoerd te worden als dit nodig is om het einddoel te bereiken.

R, Regels modelleren we op basis van natuurlijke taal in een modelleeromgeving die zonder programmeren direct worden uitgevoerd. Dit zowel via een webgebaseerd interview als via een webservice. Regels worden als Single Source of Rules en daarmee Single Source of Truth als kern in de organisatie eenmalig opgezet en door meerdere toepassingen gebruikt.

I, Informatie kunnen we op verschillende manieren modelleren. Een object-oriented aanpak sluit goed aan op procesmodellering en moderne no-SQL databases. In formelere situaties zijn methoden zoals FCO-IM of Cogniam goede alternatieven om de informatiebehoefte en relaties tussen gegevensentiteiten in kaart te brengen.

I, Integreren doen we met een ESB (Enterprise Service Bus) op basis van SOAP en RESTful services en XML of JSON berichten.

Open vs Closed Source
De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de best passende componenten binnen het TARI2 framework. We wilden daarbij de Bentley onder de IT frameworks samenstellen tegen een lage prijs en met een hoge toegevoegde waarde. Hiervoor hebben we op alle onderdelen vergelijkingen gedaan en hebben we een hybride oplossing met best of breed componenten samengesteld.

We zijn er onder andere achter gekomen dat er momenteel geen Closed Source CMMN modeler en proces engine beschikbaar is. Tegelijkertijd is de Open Source wereld nog lang niet in staat om bedrijfsregels op basis van natuurlijke taal te transformeren naar uitvoerbare regels, dus daar dienen we nog te programmeren met de nodige foutkansen, onderhoudbaarheidsproblemen en hoge kosten. De meeste Closed Source regel engines zijn ook nog steeds veel te technisch van aard.

Voor de overige componenten van TARI2 zien we eigenlijk geen verschil meer tussen Open Source en Closed Source, waarbij in veel gevallen de mogelijkheden van de Open Source componenten verder gaan dan vergelijkbare Closed Source componenten.

VIBE
SpronQ introduceert, op basis van onderzoek naar het TARI2 framework, Vertical Integrated Business Execution. VIBE geeft de organisatie de kracht om flexibel de toekomst in te gaan en biedt de beste open oplossing ter wereld voor het IT-hart van iedere organisatie. Deze oplossing biedt ondersteuning voor bedrijfs(kritische) functies en activiteiten binnen alle verticale markten en ten behoeve van alle bedrijfsdomeinen. Het is een hybride oplossing van uitwisselbare componenten bestaande uit één Closed Source component, namelijk voor bedrijfsregels en meerdere Open Source componenten. Het gaat om de volgende componenten:
T – Angular JS
A – Cafienne CMMN process engine en modeller
R – Oracle Policy Automation (OPA)
I – WSO2 ESB
I – Webservices t.b.v. het ontsluiten van informatie

VIBE

Hoe werkt het
Samen met de bedrijfsvoering modelleren we het case model met Cafienne en de bedrijfsregels met OPA. Beide modellen worden door hun engine ingelezen en geoperationaliseerd. Vervolgens wordt de User interface, met de basis Angular JS template om taken af te handelen, door een programmeur op maat gemaakt. Tegelijkertijd worden de informatiemodellen gemaakt en de web services om die informatie uit te lezen. De componenten worden geïntegreerd en we kunnen de IT-oplossing live brengen voor de bedrijfsvoering en de eindgebruiker.

VIBE maakt Closed Source in het IT-hart van organisaties bijna geschiedenis!
VIBE luidt het einde in van volledige Closed Source producten zoals IBM Websphere, Software AG, Tibco, BizTalk, Oracle Fusion Middelware, Open Text Cordys, Blueriq, Mendix, BeInformed, etc. Voor deze producten moet vooraf veel geld worden betaald, zonder dat er überhaupt mee gewerkt mag worden, laat staan dat er snel iets mee geproduceerd kan worden. Bovendien voldoen bovenstaande producten niet aan het beschreven TARI2 framework.

De Nederlandse overheid zou zichzelf verplicht moeten stellen Open Source software te gebruiken, tenzij een component nog ondergeschikt is aan de gestelde eisen volgens het TARI2 framework. Beter nog dwingt de overheid TARI2 als framework af en zet voor nu volledig in op VIBE. De markt kan dan eindelijk gaan investeren in continuïteit en kwaliteit. Bekwame ambachtslieden kunnen de overheid eindelijk echt gaan helpen met het modelleren van haar business logica. Het aanschaffen van volledig Closed Source in het hart van de organisatie komt binnen enkele jaren niet meer voor.

Hans van Bommel, SpronQ
IT ondernemer en auteur van het Boek De Verbinding, IT en de kunst van het automatiseren

VIBE is samengesteld door SpronQ op basis van onderzoek door specialisten en is voor iedereen vrij te gebruiken. SpronQ heeft geen enkele rechten m.b.t. VIBE. Namen van concurrerende oplossingen kunnen derhalve genoemd worden en is gedaan om een inhoudelijk dialoog te starten in de markt.

Delen: