Image

Van Idee naar IT

Voorkennis

Meerdere jaren actief betrokken bij ontwikkeling van IT samen met de Business.

Doelgroep

De training is geschikt voor alle professionals betrokken bij het IT-productieproces. SpronQ is ervan overtuigd dat je alleen gezamenlijk tot goede resultaten kan komen en om deze reden wordt deze training alleen gegeven aan een team dat bestaat uit een mix van Business en IT collega’s.

Deelnemers

6 – 12

Duur

3 dagen

Kosten per deelnemer

€ 1950,- excl. BTW inclusief lunch

Locatie

Wisselend maar centraal in Nederland

Van Idee naar IT – Werkwijze Fundamentals is een training die het fundament legt voor een efficiënte samenwerking tussen Business en IT. Het biedt de deelnemers een praktische invulling over het gehele traject van ‘Architectuur naar implementeerbare IT Services’.

Inhoud

De deelnemers leren een aantal methoden en technieken toe te passen en te doorleven, zoals ook SpronQ deze gebruikt om IT projecten uit te voeren.
De onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • Afbakening & Ambitie
 • Bedrijfsfunctiemodel
 • Business Model Canvas
 • Samenwerking
 • Business Ontwerp
  • Bedrijfsprocessen
  • CMMN & BPMN
  • Bedrijfsregels (SBVR – Semantics of Business Vocabulary and Business Rules)
  • Informatie, FCO-IM, UML
 • (Web) Services
 • User interaction
 • Solution Model en bouw- en testopdrachten
 • Rollen in het IT-productieproces

Resultaat

De deelnemers kunnen de methoden en technieken toepassen, zoals deze in de training zijn behandeld.

Contact

Voor meer informatie, reserveringen of een aanvraag voor een training in company, kunt u contact opnemen via training@spronq.com.