Provincie Gelderland

Efficiënte afhandeling van ruimtelijke plannen

Situatie en doelstelling

Bij de Provincie Gelderland werken ruim 1500 medewerkers op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor ruim twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie sterk in ontwikkeling.

Binnen het BPM OpenText/Cordys platform ontwikkelt de Provincie Gelderland een vijftal processen voor de afhandeling van gemeentelijke aanvragen m.b.t. ruimtelijke plannen: Voorontwerp, Ontwerp, Vastgesteld plan, Wijziging vastgesteld plan en Verzoek om informatie.

Wij zijn gevraagd om deze processen uit te werken, te bouwen, te testen en te implementeren op een dusdanige wijze dat iedere processtap herbruikbaar is waardoor een efficiënter en sneller bouwproces ontstaat. Ook het testen van het totale proces verloopt efficiënter, omdat het in kleinere delen wordt getest.

Uitgevoerde activiteiten

  • Opstellen van een Afbakening & Ambitie en Business Ontwerp;
  • Procesontwerpen vertalen naar een technische solution;
  • Ontsluiting van database met webservices;
  • Aansluiting realiseren op generieke logging en auditing component;
  • Business rule component ontwikkelen om over het hele proces en over deafzonderlijke processtappen termijnbewaking te hanteren voor meerdere variantenvan het proces;
  • Ontwerpen en bouwen van gebruikersinterface;
  • Testen van gebouwde processen;
  • Uitvoeren migratie van het OpenText/Cordys platform naar een nieuwe versie.

Resultaat

Voor de afhandeling van gemeentelijke aanvragen m.b.t. ruimtelijke plannen zijn een vijftal processen binnen het BPM OpenText/Cordys platform ontwikkelt en geïmplementeerd. Deze processen zijn opgebouwd uit processtappen die herbruikbaar zijn, waardoor een een efficiënter en sneller bouwproces mogelijk was. Het resultaat is een systeem waarmee de afhandeling van gemeentelijke aanvragen m.b.t. ruimtelijke plannen op een efficiënte wijze wordt uitgevoerd.