NCCW

NCCW wil haar klanten graag een cloud-oplossing bieden

Situatie en doelstelling

NCCW levert software en IT-diensten aan woningbouwcorporaties. Deze corporaties kampen met het probleem dat het doorvoeren van wets- en beleidswijzigingen veel tijd kost, schaalvergrotingen veel geld kosten en flexwerken vaak niet mogelijk is. Bovendien is men gedwongen om softwarepakketten aan te schaffen, waarvan in de praktijk maar een deel gebruikt wordt. NCCW wil haar klanten graag een cloud-oplossing bieden voor deze issues gebaseerd op het BPM platform OpenText/Cordys: de ‘Corporatie Cloud’.

NCCW heeft ons gevraagd om haar te helpen om zelf in regie te komen op haar IT productieproces en de voortbrenging ervan.

Uitgevoerde activiteiten

  • Ontwikkeling bedrijfsarchitectuur. Ten behoeve van de meer dan 200 aangesloten woningbouwcorporaties van NCCW hebben we om overzicht en inzicht te verkrijgen in de aanwezige bedrijfsprocessen een bedrijfsarchitectuur ontwikkeld, op basis van een bedrijfsfunctiemodel specifiek voor deze corporaties. Op deze wijze wordt de bedrijfsinrichting opgebouwd met modulaire en herbruikbare bouwblokken.
  • Op basis van de ontwikkelde bedrijfsarchitectuur is vervolgens per corporatieproces een Afbakening & Ambitie opgesteld. Na goedkeuring door de woningbouwcorporaties zijn vervolgens het Business Ontwerp en het Solution Ontwerp uitgewerkt. Stabiele componenten werden vervolgens vertaald naar bouwopdrachten. Webservices t.b.v. van het inrichten van het OpenText/Cordys platform worden op basis van contract first development (webservicecontracten) aangeleverd. Daarna worden de regel-, proces- en interactiecomponenten toegevoegd door de bouwers aan het platform. De procescomponenten zijn zo gebouwd dat iedere corporatie binnen een bepaalde bandbreedte haar proces zelf kan inrichten.
  • Om meerdere corporatieprocessen parallel te kunnen ontwikkelen hebben wij voor NCCW een IT-productieproces ingericht om voorgaande herhaalbaar te maken. Dit wordt bereikt door bouwopdrachten vanuit de centrale bedrijfsmodellen uit te leveren aan meerdere scrumteams. Configuratiemanagement, changemanagement, releasemanagement en geautomatiseerd testen inclusief het simuleren van webservices zijn vanaf het begin van het IT-productieproces ingeregeld, waardoor ook direct beheer is aangesloten. Vanaf dit moment kan NCCW zelfstandig haar IT productiepoces in kleine stapjes continu verbeteren en wordt een hoge mate van standaardisatie en automatisering bereikt.
  • Vroegtijdig geautomatiseerd testen werkt kostenbesparend; hoe eerder een fout wordt gevonden, hoe lager de herstelkosten. Door nog te ontwikkelen webservices te simuleren, kan een bedrijfsproces binnen een gesimuleerde omgeving worden getest. Hiermee houdt NCCW te allen tijde zicht op het functioneren van de te realiseren software, zelfs als deze nog niet volledig is ontwikkeld.
  • We hebben NCCW verschillende trainingen gegeven voor het opbouwen van de benodigde expertise om volledig onder eigen regie het IT-productieproces van architectuur tot implementatie te beheersen.

Resultaat

Met de Corporatie Cloud biedt NCCW haar klanten een IT-oplossing waarin het bedrijfsproces centraal staat:

  • bedrijfsprocessen zijn eenvoudig en op maat te ontwerpen, passend bij de bedrijfsdoelstellingen van de betreffende corporatie;
  • bedrijfsprocessen kunnen eenvoudig aangepast worden;
  • processturing is geautomatiseerd;
  • een corporatie bepaalt zelf welke (bestaande of nieuwe) IT-services zijn gebruikt in het proces.