Ministerie van Defensie

Een weloverwogen architectuur en een verantwoord migratiescenario

Situatie en doelstelling

Het Ministerie van Defensie moet bezuinigen en hiervoor is ondermeer een forse afname van het aantal te beheren en onderhouden applicaties noodzakelijk en een passend integratieplatform. Dit is alleen mogelijk met een weloverwogen architectuur en een verantwoord migratiescenario. Een onderdeel van de verandering is de (her-)inrichting van de architectuurfunctie en de governancestructuur en -processen.

Uitgevoerde activiteiten

  • Ontwikkeling architectuur en migratieaanpak. Wij ondersteunen Defensie bij de opzet van de architectuuraanpak, de ontwikkeling van een architectuur en bij de toepassing hiervan voor de ontwikkeling van migratiescenario’s. Het fundament van de architectuur is onder andere een bedrijfsfunctiemodel. Defensie wilde, voorafgaand aan een brede uitrol, deze nieuwe werkwijze eerst beproeven. Samen met Defensie hebben wij een bedrijfsfunctiemodel en een businessontwerp gemaakt voor de militaire gezondheidszorg.
  • Inzet van onze werkwijze voor ontwerp, bouw en test van processen en applicaties. Defensie wilde ook het werken met onze werkwijze eerst beproeven. Wij hebben Defensie begeleid bij het ontwikkelen van een applicatie voor verlofregistratie en alle aspecten van de werkwijze gehanteerd. Hiervoor zijn diverse ontwerpproducten uitgewerkt, zijn volgens de ‘Scrum’-aanpak nieuwe IT-services gerealiseerd en zijn bestaande gegevens en functionaliteit ontsloten via het BPMS OpenText Cordys. Tevens hebben wij Defensie ondersteund bij het geautomatiseerd testen en simuleren van IT-services (webservices)
  • Verzorgen van trainingen. Naast kennisoverdracht door te participeren in veranderprojecten, bieden we onze klanten ook opleidingen aan. Zo hebben we Defensiemedewerkers opgeleid volledig op onze werkwijze.

Resultaat

Het project loopt nog. Inmiddels is de applicatie voor verlofaanvragen gerealiseerd en een ontwerp afgerond voor een brede toepassing. Het gebruik van een bedrijfsfunctiemodel is succesvol gebleken en dergelijke modellen zal Defensie gaan gebruiken voor de rationalisering van het applicatielandschap.