EDSN

Het berichtenverkeer in de energiemarkt sneller en efficiënter maken

Situatie en doelstelling

EDSN ondersteunt het berichtenverkeer tussen partijen in de energiemarkt. In processen zoals het wisselen van leverancier, verhuizingen en het wijzigen van klantgegevens wordt een groot aantal administratieve gegevens uitgewisseld.

EDSN beheert hiertoe het Centraal Aansluitingenregister (C-AR), met de gegevens van ruim 14 miljoen gas en elektriciteitsaansluitingen. Dit maakt het berichtenverkeer in de energiemarkt sneller en efficiënter.

Regelmatig worden processen aangepast en verbeterd. Dit gebeurt onder meer in het kader van het sectorbrede project Stroomopwaarts voor de invoering van een nieuw marktmodel per 1 augustus 2013.

Uitgevoerde activiteiten

  • Bij de Systeemtest (ST) van Release 4 via de GUI en webservices, van specificatie van testgevallen tot het realiseren van geautomatiseerde testsuites in SOAtest. Ook de uitgangssituaties voor de testgevallen worden met SOAtest gecreëerd. Vervolgens werd deze regressietest dagelijks uitgevoerd en onderhouden in lijn met de dagelijkse releases vanuit bouw.
  • Voor ondersteuning van het Ketentesten door alle marktpartijen. Onder andere met een (dagelijkse) intake van testomgevingen, het configureren van omgevingen en het geautomatiseerd met SOAtest aanmaken van testdata.
  • Analyse op vragen en issues die tijdens het Ketentesten naar voren komen.
  • Tot slot zijn we betrokken bij de overdracht van het project naar EDSN Beheer, door het specificeren en uitvoeren van een Acceptatietest (FAT) op basis van scenario’s.

Resultaat

Het project loopt nog; het nieuwe marktmodel wordt per 1 augustus 2013 ingevoerd. Wij hebben verschillende fasen van het project ondersteund door het specificeren van testgevallen, en vervolgens zoveel mogelijk automatiseren daarvan in SOAtest. De korte doorlooptijd die dit oplevert maakt een dagelijkse regressie mogelijk. Ook werd SOAtest gebruikt om via de web services testdata aan te maken.