Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

De organisatie wordt klaar gestoomd voor de toekomst: IT Nieuwbouw

Situatie en doelstelling

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of mensen terecht aanspraak maken op Wet langdurige zorg (Wlz). Dit gebeurt vanuit een zorginhoudelijk perspectief op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005. De organisatie heeft 1500 medewerkers in dienst, vestigingen door het hele land en verwerkt indicaties met een totale waarde van 25 miljard euro per jaar.

Het systeem dat de werkzaamheden van het CIZ ondersteunde, kwam in 2013 aan het einde van haar levenscyclus. Om zich goed te kunnen voorbereiden op de vele  veranderingen in de zorgketen, heeft het CIZ besloten het huidige systeem te vervangen voor een volledig nieuw IT-systeem. Dit systeem moest voldoende flexibel, schaalbaar en toekomstvast zijn.

Uitgevoerde activiteiten

Wij hebben het CIZ ondersteund bij de bouw van het nieuwe systeem ‘Portero’. Dit systeem faciliteert het primaire proces van het CIZ, elk jaar worden in Portero ongeveer 1 miljoen zorgaanvragen afgehandeld.  Naast aanvragen voor AWBZ-­zorg, handelt het CIZ met Portero ook aanvragen af voor Bureau Jeugdzorg (BJZ) en voor Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).  Portero vormt daarmee het hart van het IT-landschap van het CIZ.

Er is een systeem gerealiseerd waarmee zorginstellingen via een intuïtief webportal aanvragen bij het CIZ kunnen indienen. Het CIZ handelt vervolgens de aanvragen af. Op basis van dynamische risicoprofielen controleert Portero de aanvragen van de zorginstellingen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het proces verhoogd en het risico voor CIZ verlaagd. Gezien de enorme geldstroom is deze intelligente controle essentieel voor een juiste bedrijfsvoering van CIZ.

Op basis van een Service Georiënteerde Architectuur (SOA) is Portero daarbij gekoppeld aan de overige CIZ- en externe applicaties, zoals een Planning systeem, HR-systeem, Document Managementsysteem, systemen van ketenpartners en het GBA. Als ondersteunde technologie hebben wij hierbij gebruik gemaakt van een  Enterprise Service Bus (ESB).

De afhandeling van aanvragen binnen het CIZ wordt uitgevoerd volgens de principes van case management. Het CIZ plant alle aanvragen in en behandelaars wijzen de aanvraag toe. Behandelaars communiceren via Portero met medische en juridische adviseurs binnen het CIZ. Daarnaast ondersteunt Portero communicatie met externe deskundigen (huisarts van de cliënt) en belanghebbenden (de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt). We hebben hier gebruik gemaakt van de technologie van OpenText/Cordys om het Casemodel technisch vorm te geven.

Gezien de dynamiek in de zorg zijn, naast stabiliteit, schaalbaarheid, flexibiliteit en modulariteit van essentieel belang. Op basis van onze werkwijze is een architectuur gerealiseerd die deze eigenschappen in Portero waarborgt.

Resultaat

Eind 2013 is Portero zeer succesvol geïmplementeerd. ‘Portero’ ondersteunt nu het proces voor het afhandelen van aanvragen door het CIZ. Portero wordt door vrijwel alle CIZ medewerkers en zorginstellingen gebruikt. Portero is gebruiksvriendelijk, zeer schaalbaar en flexibel. Gebruiksvriendelijk om de eindgebruikers optimaal te kunnen faciliteren in de werkzaamheden, schaalbaar mee te kunnen gaan in de decentralisatie van de AWBZ en flexibel om wetswijzigingen efficiënt te kunnen doorvoeren. Daarnaast voldoet Portero aan alle, door de overheid gestelde, normen op het gebied van beveiliging, privacy en gegevensuitwisseling.