Ontwikkelingen Blockchain technologie

Oelan is vanaf januari 2015 bezig met het verkennen, testen en toepassen van Blockchain technologie. Deze technologie is de basis waarop Bitcoin is gebouwd en waarvoor steeds meer toepassingen worden geïdentificeerd. De werking van deze technologie wordt hier uitgelegd.

De toegevoegde waarde van Blockchain beperkt zich niet tot louter financiële toepassingen. In essentie is Blockchain weliswaar zeer geschikt voor het opslaan van waarde maar het concept waarde strekt zich verder dan geld alleen. Zo zijn er legio toepassingen te identificeren die gebaat zijn bij deze technologie, denk bijvoorbeeld aan identificatie, kadastrale rechten, notariële akten, energie- of CO2 emissierechten. Het veilig en aantoonbaar kunnen opslaan van informatie lost namelijk het onderliggende vertrouwensprobleem op waar de IT sector al lang noodgedwongen omheen loopt. Databases zijn inherent onveilig, er is altijd een systeembeheerder die daar volledige toegang toe heeft. Dat wordt weliswaar voorkomen door regels en procedures binnen bedrijven maar de kosten die gemoeid zijn met het opstellen, handhaven en toetsen van die regels kunnen vele malen hoger zijn dan die van het IT systeem in kwestie.

Oelan gelooft dat transparante Blockchain-gebaseerde IT systemen beter geschikt zijn om waarde-informatie op te slaan en is bezig met het integreren van Blockchain technologie in VIBE, de softwarelijn van Oelan die vooral is gebaseerd op Open Source softwarecomponenten. Ook zal het mogelijk worden om vanuit VIBE betalingen te verrichten op bestaande Blockchains zoals die van Bitcoin en Ripple. De hoge kosten die het integreren van betalingsverkeer hedendaags met zich meebrengen worden daarmee gedecimeerd. Integratie van Blockchain technologie zorgt voor data-integriteit binnen zowel bestaande als nieuwe toepassingen door informatie over waarde transparant, herleidbaar en onweerlegbaar vast te leggen. Hierdoor neemt het vertrouwen in IT oplossingen toe en wordt governance gereduceerd.

Meer weten over de mogelijkheden om Blockchain technologie toe te passen? Neem contact met ons op.

Sander van Loosbroek

Over de auteur: Sander van Loosbroek is sinds januari werkzaam bij Oelan en afgestudeerd op de toepassingen van Blockchain technologie. Hij spreekt regelmatig over de diverse business cases van blockchain en ontwikkelt momenteel diverse concepten op basis van deze technologie voor financiële instanties.

Links: http://www.banken.nl/nieuws/3345/bitcoin-experts-in-blockchains-zit-echte-innovatie, http://bitcoincongres.nl/#speakers en Wat is Blockchain.

Delen: