Leren fietsen

De natuur die het al lang weet en de mensen die het nog moeten leren.

Samenwerkingsprincipes

Samen, samen en nog eens samen


Het maken van een productieve en wendbare (fietsende) organisatie begint tussen de oren van mensen en daarna komt de rest van het systeem. De karakteristiek van een organisatie komt voort uit het gedrag van de mensen die er werken. Werken we niet aan gedrag dan komen we niet verder, en stilstaan is achteruitgaan. Achteruit fietsen is best lastig, dus laten we beginnen om te leren hoe we vooruit fietsen.

Het zit in normen en waarden die we overnemen uit eerdere samenwerking en die we ervaren of leren. Samen, samen en nog eens samen is een belangrijke succesfactor. Deze principes bedenkt een team zelf. Meestal worden ongemerkt ‘niet-gemaakte’ afspraken overgenomen, soms ook besluit een team om expliciet een lijstje afspraken te maken waar ze zich onderling aan willen houden.

 • Samen in de modder en samen in de zon
 • Problemen zijn niet van iemand maar van ons samen
 • Kleine fouten maken om grote te voorkomen
 • Collectief belang in lijn met individuele ambitie
 • Goed voorbeeld doet volgen
 • Wie niet luistert, spreekt niet
 • Oefening baart kunst, blijf oefenen
 • Geduld brengt het mooiste resultaat
 • Respecteer dat niemand perfect is
 • Openheid maakt onschendbaar

Het lijken open deuren maar kijk goed in de spiegel of u zich er echt in herkent? Maar zonder menselijk gedrag gebeurt het niet! Zie zo’n convenant als de basis voor uw fietsende organisatie.

Governance

Positieve energie


Succesvol besturen betekent dat de organisatie in staat is om emergentie te creëren waardoor de strategische intentie automatisch wordt uitgevoerd. Dit automatische dringt door in de haarvaten van de organisatie en wordt door de mensen die er werken ervaren als positieve energie. Deze energie komt terug in de vorm en kwaliteit van uw product en het resultaat is dat u kunt besturen met een goed gevoel.

 • Inzicht en overzicht
 • Efficiëntie versus effectiviteit
 • Het drie-deeltjes-principe
 • Hoe stellen we doelen bij
 • Het maken van fouten als cadeautjes zien
 • De kracht van diversiteit
 • Alles over complexiteit
 • Regelen, sturen en het wachtrij-probleem
 • Evolutie, geen revolutie
 • Generatieve dialoog om emergentie te doen ontstaan
 • Spanning versus productiviteit en creativiteit
 • Bestuur ook uw IT, maar hoe?
 • Een IT Governance Board, een Cockpit en Continuous Delivery

Van Idee naar IT

Het samen creëren van een collectief geheugen


IT bouwen is géén project, maar een productieproces dat nooit meer stopt! Het is een productieproces waarmee in een continue stroom (bedrijfs) ideeën omgezet worden in IT. Wij hebben deze wijze van produceren ‘Van Idee naar IT’ genoemd en het is ontwikkeld op basis van inhoud en open standaard. Ambachtsontwikkeling staat hierbij continu centraal om ‘Van Idee naar IT’ ook op de lange termijn blijvend te kunnen uitvoeren binnen de organisatie. Het is een proces dat start en nooit meer stopt zolang er sprake is van uitvoering van een strategische intentie of taak. De focus ligt op het samenbrengen van bedrijfslogica, kwaliteit en tijdigheid in het opleveren van generieke IT ondersteuning. Geld wordt hierbij pas een factor als de productiviteit een minimaal niveau heeft behaald.

Modulariteit en herbruikbaarheid zijn de basis waardoor we exponentieel sneller kunnen ontwikkelen want lineair is in deze tijd niet meer voldoende.

‘Van Idee naar IT’ staat voor overeenstemming tussen Business en IT over de te realiseren bedrijfsideeën. Het succes zit hem in het samen creëren van een collectief geheugen binnen alle lagen van de organisatie over het IT-productieproces. Hiermee ontstaat een blijvend lerende organisatie en stromen IT-oplossingen continu en productief naar de business.

Belangrijk is om de gekozen werkwijze vast te leggen in een duidelijke instructie. Geef ook trainingen aan de medewerkers en andere betrokkenen. Daarmee ontstaat  in de organisatie geleidelijk het gewenste collectieve geheugen met betrekking tot de werkwijze, het wordt onderdeel van de bedrijfscultuur.

Voor externen geldt de boodschap: “Dit is de manier waarop wij IT ontwikkelen, graag uw bijdrage daarin, maar alleen als u conform onze aanpak werkt”. Dat helpt enorm om uitwassen te voorkomen. Immers, elke leverancier brengt nu níet meer zijn eigen ‘filosofie’ mee waardoor uw organisatie een grote vergaarbak van verschillende IT-culturen zou worden. Er wordt gewerkt volgens uw eigen werkwijze en u zult een hoger slagingspercentage waarnemen.

Wendbare Technologie

Wendbaar


Wendbare technologie kenmerkt zich door herbruikbaarheid, modulariteit, openheid,  modelleren in plaats van programmeren, en een hoge automatiseringsgraad.

TARI2


Zonder technologie geen IT, maar die technologie moet wel wendbaar zijn om te voldoen aan de almaar veranderende en steeds complexere vraag van de Business. In de praktijk blijkt dat 80% van alle IT-ontwikkeling kan worden ondersteund met een framework dat Taken (T), Activiteiten (A), Regels (R), Integratie (I) en Informatieobjecten (I) ondersteunt. Met een dergelijk framework heeft u een innovatieve technologie in huis die herhaalbaar inzetbaar is ten behoeve van al uw businessunits, of in geval van een keten voor alle ketenpartijen. SpronQ heeft dit het TARI2-framework genoemd!

Blockchain


TARI2 integreren wij met moderne technologieën zoals blockchaintechnologie, de technologie die bekend geworden is door de bitcoin. In situaties waar informatie transparant, herleidbaar, onweerlegbaar en aantoonbaar veilig dient te worden opgeslagen kan blockchaintechnologie worden toegevoegd. Geschikte blockchain toepassingen zijn onder andere het opslaan van overeenkomsten tussen partijen, administratie en vertegenwoordiging van bezit.

Java


We dienen helder onderscheid te maken tussen IT ten behoeve van het ondersteunen van business logica en mechanische, meer technische ondersteuning met IT. Voor dit laatste produceren wij graag met Java frameworks zoals AngularJS, Polymer, JavaScript, Akka, Grails, Spring, Hibernate, JQuery, Elasticsearch en SQL.

Open versus Closed Source


Verder dienen we ons te realiseren dat binnen drie jaar 88 procent van de IT op de wereld draait op Open Source en dat dit impact heeft op uw wendbaarheid als u niet meedoet. De community en dus het aantal open source ambachtslieden neemt een dusdanige vlucht dat Closed Source voor generieke toepassingen niet makkelijk zal kunnen overleven. Technologische voorsprong behouden met Closed Source en dus proberen bij te benen zal een zinloze exercitie blijken. Dit staat nog los van het feit dat het inkopen van ambacht voor Closed Source nauwelijks mogelijk is. SpronQ sluit Closed Source niet uit indien de voordelen onomstotelijk zijn. Wij praten graag over hybride en “best of breed” toepassen van componenten.

Infrastructuur

Herbruikbare infrastructuur patronen


Wendbare infrastructuur is een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van wendbare IT. Naast het feit dat de wendbare applicatie veilig en betrouwbaar via de infrastructuur bij de gebruiker landt moet infrastructuur mee kunnen bewegen met veranderende business requirements en veilig, schaalbaar en beschikbaar zijn. Daarom ontwikkelt SpronQ patronen en technieken waarbij de infrastructuur voor uw business requirements past bij uw bedrijfsvoering gedurende de gehele life cycle.

DevOps, waarbij het “team” voor de hele stack verantwoordelijk is, is een van de kernwaarden in de benadering van infrastructuur door SpronQ. Ontwikkelaars en operationele mensen werken hierbij zeer nauw samen en nemen totale verantwoordelijkheid. Technieken die de DevOps manier van opereren ondersteunen zoals configuratie management, het gebruik van containers en van generieke microservice bouwblokken en herbruikbare ontwikkel- en deployment-patronen zijn hierbij van essentieel belang. Alleen daarmee kan uw applicatie op de technologie stack tot leven komen en in leven blijven gedurende de ontwikkeling (en verandering) van bedrijfsprocessen. Als component van de hele IT is de infrastructuur ook onderdeel van uw bedrijfsproces en SpronQ kan u helpen dit verder te verwezenlijken.