Eigen ambities waar maken en tegelijkertijd anderen inspireren

Image

De werkvloer

SpronQ is een netwerkorganisatie, iedereen staat met elkaar in verbinding; de lijnen zijn kort en er is geen sprake van hiërarchie maar van een natuurlijke ordening. SpronQ stimuleert de ontwikkeling van de persoonlijke autonomie; de mens staat centraal bij SpronQ. Hierdoor ontstaat een gezonde werksfeer en zijn mensen in staat om eigen ambities waar te maken en tegelijkertijd anderen te inspireren.

Onze cultuur kenmerkt zich door openheid, betrokkenheid en passie. Mens en ambacht zijn het fundament van onze werkvloer.

De Consultants

Ons karakter en gedrag zijn het meest bepalend voor het functioneren als professional. We vinden het belangrijk om op regelmatige basis aan zelfreflectie te doen. SpronQ ondersteunt haar medewerkers hierbij.