Samenwerkingsvormen

De klant leren fietsen doen we conform overeengekomen samenwerkingsprincipes en we kennen hierin twee vormen.

Consultancy

 Het opbouwen van regie


Consultancy betekent voor ons de klant voorleven hoe problemen op te lossen en niet het overnemen van problemen van de klant. Het betekent ook dat de klant zegt ‘we willen het zelf doen maar geef ons een duw in de rug’. We moeten samen wel accepteren dat overnemen van werkwijze en inzichten niet vanzelfsprekend zijn. Het dient doorleefd te worden! De volgende stappen zijn van toepassing als we uitgaan van het leveren van consultancy om te leren fietsen:

  • Workshop leren fietsen op basis van de vijf invalshoeken
  • Opleiden in ‘Van Idee naar IT’
  • Samenwerken, voorleven, doorleven en evalueren
  • Loslaten en coachen

We zien dat de omvang van de organisatie en de bijkomende gecompliceerdheid bepalend zijn voor de duur van onze opdracht. We spreken over tussen de 3 maanden en 1,5 jaar om tot het gewenste resultaat te komen.

Geïnteresseerd in de opdrachten waar wij trots op zijn?  Bekijk dan ons portfolio

Tandem

Teamuitbreiding boven outsourcing


Op een tandem fietsen wie heeft het ooit gedaan? Als we praten over Tandem dan betekent het dat de klant zegt we hebben een probleem maar niet het vermogen om het zelf op te lossen. Kunnen we het samen oplossen en willen jullie aub vooropzitten? Ook bij Tandem spreken we van voorleven en doorleven van de werkwijze! Ook hier zien we dat de omvang van de organisatie en de bijkomende complexiteit impact heeft op de doorlooptijd om tot het gewenste resultaat te komen.

In het geval van Tandem wordt SpronQ een structureel onderdeel van de klantorganisatie door het leveren van een klantteam. Samen met de klant wordt er jaarlijks een budget bepaald voor het blijven door-innoveren van de organisatie en gezamenlijk gebruiken we dit budget. Het idee dient te zijn dat we steeds minder kosten maken of meer werk verzetten doordat de productiviteit blijft toenemen. Productiviteit zit hierbij niet alleen in meer ervaring maar ook door steeds slimmer te gaan werken.

De volgende stappen zijn van toepassing als we uitgaan van het leveren van een Tandem om samen te gaan fietsen:

  • Workshop leren fietsen op basis van de vijf invalshoeken
  • Opleiden in ‘Van Idee naar IT’
  • Doelstelling en vaststellen budget t.b.v. samenwerking conform Tandem
  • Samenwerken, voorleven, doorleven, evalueren